september 18, 2017 - No Comments!

Vi samarbetar med åklagarmyndigheten för att stoppa övergrepp mot minderåriga.

Den spanska åklagarmyndigheten inleder ett samarbete med Nilsson&Hobeich för att driva rättsprocesser mot pedofiler bosatta i Spanien.

Det internationella samarbetet syftar till att skipa rättvisa i fall av sexuella övergrepp mot minderåriga där de misstänkta förövarna är bosatta i Spanien. Nilsson&Hobeich tar sig an fallen pro bono och har redan inlett arbetet tillsammans med andra organisationer och stiftelser.

En svensk organisation som hjälper barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp hade kommit över information kring användare ett internationellt nätverk för utbyte av pornografiskt material.

Genom nätverket förmedlades foton och videos som visade övergrepp och sexuellt utnyttjande av minderåriga.

Organisationen hade kunna fastställa att fyra av nätverkets användare var bosatta i Spanien och de tog därför kontakt med vår byrå.

Vi tog kontakt med åklagarmyndigheten för att inleda en förundersökning mot de 4 misstänkta. Förundersökningar visade att för 3 av de 4 föreligger tillräckliga skäl för åtal och de har därför lämnat fallen vidare till respektive distriktsåklagare för att väcka åtal.

Published by: admin in Projekt

Leave a Reply