All Posts in Projekt

oktober 8, 2017 - No Comments!

Ett stort multinationellt företag kopierar från ett litet företag.

Det multinationella företaget måste tyckt det var en bra lösning/idé då det ett par månader senare hade kopierat systemet och sålde det som sig egen design.

Det var då som ZoMummade tog kontakt med oss och frågade om det gick att göra något.
Det var ingen lätt situation för dem då de inte är något stort företag och hade inte patenterat sin lösning. Det enda som var till deras fördel var att de var först med att marknadsföra förkläden.

Vi kom överens med dem om att den bästa lösningen var att försöka hitta en förlikning då det främst var intresserade av att stoppa produktionen och försäljningen och inte vinna ett rättsfall. Vi skickade ett kravbrev till deras juridiska avdelning där vi krävde att de omedelbart hävde försäljningen och återkallade produkterna från marknaden.

Trots att marknadschefen hävdade att det var deras egen produkt, så tog deras juridiska avdelning beslutet om att återkalla produkten från marknaden och designa om deras stora reklamkampanj som pågick då de marknadsförde produkterna inför skolstarten.

När vi väl hade löst deras problem, råd gav vi dem för att de ska kunna skydda sina produkter i framtiden och undvika att liknande situationer.

oktober 8, 2017 - No Comments!

Banken återbetalar pengarna till Ramon, 94 år gammal.

Hans son var vice bankchef på kontoret så han litade blint på honom. Han investerade i efterställda obligationer. Enligt informationen som han fick så var pengarna garanterade och att han kunde återkalla sin investering när som helst, men i verkligheten och i deet finstilta kontraktet stod det att han inte kunde få tillbaka sina pengar innan 2018. En tidpunkt när Ramón skulle fylla 94 år och mycket troligt skulle behöva sina besparingar innan det.

När Ramón kom till kontoret försökte vi först hitta en förlikning med banken men inget av försöken gav frukt. Därför beslutade vi tillslut tillsammans med Ramón att vi skulle stämma banken. Vi fick avslag i tingsrätten, då domaren argumenterade att ingen sån skulle ha för avsikt att lura sin pappa. Vi överklagade till hovrätten som gav oss rätt i sak, precis som högsta domstolen.

I enlighet med domen, så är den sonens avsikt inte relevant utan banken skyldighet att ge en korrekt och tillräcklig information till kunden innan underskriften av kontraktet. Och om detta, som i Ramóns fall, inte sker så finns det ett antagande om att det inte finns samtycke till att ingå kontraktet.

oktober 8, 2017 - No Comments!

Banken försökte utnyttja dem.

Sedan en tid tillbaka var de bägge arbetslösa och fyra stycken vuxna och två barn levde på en lön. En situation som är ohållbar i längden.

De hade försökt hitta en lösning med banken där de skulle betala en lägre månadsavgift men banken hade sagt nej och erbjudit dem en skräp-produkt istället. Detta trots att banken visste att deras månadsavgift skulle gå ned inom två månader och att det inte fanns något som helst behov av någon annan produkt.

Banken sålde dem ett ränte-derivat, som om det vore en försäkring ifall räntan skulle gå upp. Det som de inte sa, var att räntan redan hade gått ned och att den skulle fortsätta sjunka. De sa inte heller att de skulle bli betalning skyldiga till banken för derivatet ifall räntan gick ned.

Om de redan innan problem med att klara sig till slutet av månaden, så med kostnaden för derivatet var det omöjligt. De kunde inte längre betala sina avbetalningar på huset. De försökte betala så gott det kunde men en dag fick de beskedet om att banken lämnat in en ansökan om utmätningen av de två husen som stod som garanti för lånet.

Vi kom överens med Laura och Juan att stämma banken. De fick avslag i tingsrätten, domaren ansåg att även om banken inte hade uppfyllt sina skyldigheter och även om produkten var skadlig för kunderna så var det ingen som hade tvingat dem att skriva under kontraktet. Om de inte förstod kontraktet så borde de ha sökt rådgivning innan de skrev under.

Vi överklagade till hovrätten som gav oss rätt. Enligt domen, och den rådande praxis från Högsta domstolen, så är det banken som sitter inne på all information och är skyldig att informera sina kunder för att de ska kunna ha kunskap om va det är som de skriver under.

september 18, 2017 - No Comments!

Josep kunde slutligen njuta av sin tid som pensionär och glömma alla de problem som hans tidigare kompanjon hade gett honom.

Josep var redan pensionär när vi lärde känna honom. Josep är ett fiktivt namn då han föredrar att vara anonym.

Han var helt förkrossad när han kom till kontoret. Hans tidigare kompanjon hade orsakat honom grava problem. Josep hade lämnat företaget mer än 5 år tidigare, då han sålde sin del till sin kompanjon för 1 euro. Dock fortsatta det att komma krav från underleverantörer, skatteverket och andra gäldenärer. De ställde krav på honom som borgenär för ett företag som han inte hade något som helst del i sedan flera år tillbaka. Det han inte visste om, var att hans kompanjon aldrig hade registrerat köpet av hans andelar.

När de första kraven kom så blev Josep skrämd av de höga beloppen som de krävde honom på. Till den grad så att han tom beslöt sig att separera sig från sin fru så att de inte skulle bli av med lägenheten där de bodde tillsammans med deras gemensamma dotter.

Kraven slutade inte att komma, bankerna krävde honom på betalningar för företaget och skatteverket skickade honom ett krav om 30.000 euros, vilket gjorde att han tog kontakt med byrån.

När han kom till oss frågade han endast om det fanns något som helst att göra, och även om han trodde att det var omöjligt, så fanns det möjligheter.

Det första vi gjorde var att vi överklagade beslutet från skatteverket. Det var några jobbiga månader för vår klient innan vi fick beslutet från skatteveket. Dock var det värt all möda då vi fick ett positivt besked, de avskrev hela hans skuld.

Vi överklagade också momskraven från företaget för tiden efter att Josep hade lämnat företaget och även där fick vi rätt mot skatteverket.

Samtidigt, så inledde vi en stämningsansökan mot hans fd. kompanjon för att han skulle ta ansvar för alla skulder som uppkommit efter det att Josep lämnat företaget.

Slutligen, förhandlade vi även med banken och andra gäldenärer för de skulder som Josep dragit på sig för att betala av på skulderna från företaget och vi lyckades få till bra avtal med avskrivningar på stora delar och en betalningsplan på resterade del.

Efter allt så kan Josep slutligen njuta av sin tid som pensionär, något han inte har kunna göra tidigare.

september 18, 2017 - No Comments!

David fick tillbaka allt som han betalat på grund av sitt “räntegolv”.

Första kontakten med David var enbart för att veta ifall han hade ett fall eller inte. Han hade läst i tidningarna och hört på radio om fallen med “räntegolv” och ville veta om hans lån innehöll ett sådant. Och efter att vi studerat all dokumentation framstod det att han hade ett “räntegolv” om 3%.

Vilket innebar att trots han borde betala en ränta om 0.93% så betalade han 3%, alltså 2% mer än vad han egentligen borde betala. Därefter ville ha veta vad för möjligheter han hade och hur mycket han kunde kräva återbetalt från banken.

Vi förklarade för David, att vi anser att de här fallen är ett fall som berör grundläggande rättvisefrågor och att vi därför har sänkt vårt arvode till minimum. Detta på grund av att klienten, trots att ha lagen på sin sida, inte ska avskräckas från att söka rättvisa.

Eftersom klienten måste lägga ut pengar för att betala advokat och procurador så avskräcks hen i många fall från att söka rättvisa i domstolen, trots att domaren med största sannolikhet skulle dömt till deras fördel.

Dels är rättprocessen väldigt långsam och dels måste klienterna ligga ute med relativt stor del med vad de återfår. Det är därför som banken kan fortsätta agera mot rådande lag då den vet att kunderna kommer tänka sig för både en och två gånger om det verkligen är värt att återkräva pengarna.

Med David var det annorlunda, iom att vi hade sänkt vårt arvode så behövde han inte fundera mycket och strax efter att vi lämnat i stämningsansökan så nåde vi en förlikning med banken.

Resultatet var att banken återbetalade 10.699 euros som David hade betalat för mycket på grund av räntegolvet.

september 18, 2017 - No Comments!

Vi samarbetar med åklagarmyndigheten för att stoppa övergrepp mot minderåriga.

Den spanska åklagarmyndigheten inleder ett samarbete med Nilsson&Hobeich för att driva rättsprocesser mot pedofiler bosatta i Spanien.

Det internationella samarbetet syftar till att skipa rättvisa i fall av sexuella övergrepp mot minderåriga där de misstänkta förövarna är bosatta i Spanien. Nilsson&Hobeich tar sig an fallen pro bono och har redan inlett arbetet tillsammans med andra organisationer och stiftelser.

En svensk organisation som hjälper barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp hade kommit över information kring användare ett internationellt nätverk för utbyte av pornografiskt material.

Genom nätverket förmedlades foton och videos som visade övergrepp och sexuellt utnyttjande av minderåriga.

Organisationen hade kunna fastställa att fyra av nätverkets användare var bosatta i Spanien och de tog därför kontakt med vår byrå.

Vi tog kontakt med åklagarmyndigheten för att inleda en förundersökning mot de 4 misstänkta. Förundersökningar visade att för 3 av de 4 föreligger tillräckliga skäl för åtal och de har därför lämnat fallen vidare till respektive distriktsåklagare för att väcka åtal.