Archives for september 2017

september 18, 2017 - No Comments!

Josep kunde slutligen njuta av sin tid som pensionär och glömma alla de problem som hans tidigare kompanjon hade gett honom.

Josep var redan pensionär när vi lärde känna honom. Josep är ett fiktivt namn då han föredrar att vara anonym.

Han var helt förkrossad när han kom till kontoret. Hans tidigare kompanjon hade orsakat honom grava problem. Josep hade lämnat företaget mer än 5 år tidigare, då han sålde sin del till sin kompanjon för 1 euro. Dock fortsatta det att komma krav från underleverantörer, skatteverket och andra gäldenärer. De ställde krav på honom som borgenär för ett företag som han inte hade något som helst del i sedan flera år tillbaka. Det han inte visste om, var att hans kompanjon aldrig hade registrerat köpet av hans andelar.

När de första kraven kom så blev Josep skrämd av de höga beloppen som de krävde honom på. Till den grad så att han tom beslöt sig att separera sig från sin fru så att de inte skulle bli av med lägenheten där de bodde tillsammans med deras gemensamma dotter.

Kraven slutade inte att komma, bankerna krävde honom på betalningar för företaget och skatteverket skickade honom ett krav om 30.000 euros, vilket gjorde att han tog kontakt med byrån.

När han kom till oss frågade han endast om det fanns något som helst att göra, och även om han trodde att det var omöjligt, så fanns det möjligheter.

Det första vi gjorde var att vi överklagade beslutet från skatteverket. Det var några jobbiga månader för vår klient innan vi fick beslutet från skatteveket. Dock var det värt all möda då vi fick ett positivt besked, de avskrev hela hans skuld.

Vi överklagade också momskraven från företaget för tiden efter att Josep hade lämnat företaget och även där fick vi rätt mot skatteverket.

Samtidigt, så inledde vi en stämningsansökan mot hans fd. kompanjon för att han skulle ta ansvar för alla skulder som uppkommit efter det att Josep lämnat företaget.

Slutligen, förhandlade vi även med banken och andra gäldenärer för de skulder som Josep dragit på sig för att betala av på skulderna från företaget och vi lyckades få till bra avtal med avskrivningar på stora delar och en betalningsplan på resterade del.

Efter allt så kan Josep slutligen njuta av sin tid som pensionär, något han inte har kunna göra tidigare.

september 18, 2017 - No Comments!

David fick tillbaka allt som han betalat på grund av sitt “räntegolv”.

Första kontakten med David var enbart för att veta ifall han hade ett fall eller inte. Han hade läst i tidningarna och hört på radio om fallen med “räntegolv” och ville veta om hans lån innehöll ett sådant. Och efter att vi studerat all dokumentation framstod det att han hade ett “räntegolv” om 3%.

Vilket innebar att trots han borde betala en ränta om 0.93% så betalade han 3%, alltså 2% mer än vad han egentligen borde betala. Därefter ville ha veta vad för möjligheter han hade och hur mycket han kunde kräva återbetalt från banken.

Vi förklarade för David, att vi anser att de här fallen är ett fall som berör grundläggande rättvisefrågor och att vi därför har sänkt vårt arvode till minimum. Detta på grund av att klienten, trots att ha lagen på sin sida, inte ska avskräckas från att söka rättvisa.

Eftersom klienten måste lägga ut pengar för att betala advokat och procurador så avskräcks hen i många fall från att söka rättvisa i domstolen, trots att domaren med största sannolikhet skulle dömt till deras fördel.

Dels är rättprocessen väldigt långsam och dels måste klienterna ligga ute med relativt stor del med vad de återfår. Det är därför som banken kan fortsätta agera mot rådande lag då den vet att kunderna kommer tänka sig för både en och två gånger om det verkligen är värt att återkräva pengarna.

Med David var det annorlunda, iom att vi hade sänkt vårt arvode så behövde han inte fundera mycket och strax efter att vi lämnat i stämningsansökan så nåde vi en förlikning med banken.

Resultatet var att banken återbetalade 10.699 euros som David hade betalat för mycket på grund av räntegolvet.

september 18, 2017 - No Comments!

Vi samarbetar med åklagarmyndigheten för att stoppa övergrepp mot minderåriga.

Den spanska åklagarmyndigheten inleder ett samarbete med Nilsson&Hobeich för att driva rättsprocesser mot pedofiler bosatta i Spanien.

Det internationella samarbetet syftar till att skipa rättvisa i fall av sexuella övergrepp mot minderåriga där de misstänkta förövarna är bosatta i Spanien. Nilsson&Hobeich tar sig an fallen pro bono och har redan inlett arbetet tillsammans med andra organisationer och stiftelser.

En svensk organisation som hjälper barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp hade kommit över information kring användare ett internationellt nätverk för utbyte av pornografiskt material.

Genom nätverket förmedlades foton och videos som visade övergrepp och sexuellt utnyttjande av minderåriga.

Organisationen hade kunna fastställa att fyra av nätverkets användare var bosatta i Spanien och de tog därför kontakt med vår byrå.

Vi tog kontakt med åklagarmyndigheten för att inleda en förundersökning mot de 4 misstänkta. Förundersökningar visade att för 3 av de 4 föreligger tillräckliga skäl för åtal och de har därför lämnat fallen vidare till respektive distriktsåklagare för att väcka åtal.