octubre 8, 2017 - No Comments!

El banc havia intentat aprofitar-se d’ells.

Feia un temps que estaven en l'atur i havien de viure d'un sol sou quatre adults i dos nens. Una situació que no es podia mantenir per massa temps. Havien intentat arribar a una solució amb el banc per pagar menys de quota però el banc va dir que no i els va oferir un altre producte escombraries tot i sabent que a al cap de dos mesos els baixava la quota i no era necessari un altre producte.

Els van fer contractar un Swap o permuta d'interessos que els van vendre com un producte que els protegiria de futures pujades d'interès. El que no els van dir és que l'interès ja havia baixat i que ho faria encara més. Tampoc els van informar que, en contractar el Swap, si l'interès baixava ells haurien de pagar al banc.

Així que, si abans de contractar el Swap ja tenien problemes per arribar a fi de mes, amb el Swap era impossible, no podien seguir pagant les quotes de la hipoteca. Van aguantar com van poder però va arribar un moment en què el banc va iniciar un procediment d'execució hipotecaria.

Vam acordar amb la Laura i en Juan interposar una demanda contra el banc. Va ser desestimada en primera instància. El jutge entenia que el banc no havia complert amb les seves obligacions d'informació i que el producte era perjudicial però també deia que ningú els havia obligat a signar i que si no entenien el producte, haurien d'haver buscat assessorament previ abans de comprometre's.

Després, vam recórrer a l'Audiència Provincial que ens va donar la raó. Segons la sentència i la jurisprudència del Tribunal Suprem, el banc disposa de tota la informació i està obligat a oferir-la als clients perquè puguin prendre una decisió conseqüent sobre el que estan contractant.

Published by: admin in Proyectes

Leave a Reply